Försöksmetod för automatisk kvalitetssäkring av självkompakterande betong

Diarienummer 2013-05504
Koordinator BETONGINDUSTRI AKTIEBOLAG - BETONGINDUSTRI AB, HUVUDKONTOR
Bidrag från Vinnova 1 050 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Syftet var att förvärva erfarenhet om mätteknik så att en metod för kvalitetssäkring i tid ålder kunde tas fram. Effektmålet är att öka användningen av SKB. Projektets delaktiviteter styrdes mot följande projektmål: Funktion i laborativ miljö, Dokumentation av pilotstudie och litteraturstudie Kravspecifikation och funktion prototyp i full skala Fungerande elektronik och kommunikationssystem Rapport

Resultat och förväntade effekter

Den självkompakterande betongens egenskaper i färskt tillstånd är viktiga att kunna dokumenteras med en operatörsoberoende metod. Arbetet har koncentrerats på att förstå dessa egenskaper och hur de kan mätas. Projektet har genom försök visat på intressanta möjligheter att mäta egenskaperna i färskt tillstånd. Resultatet, dvs. de metoder som studerats och tagits fram, är operatöroberoende. Då kan kvalitetssäkring ske av betongen. En kvalitetssäkrad betong skapar ett förtroende för produkten som kan öka sin andel upp till 50 % av totalt levererad fabrikstillverkad betong.

Upplägg och genomförande

Initialt togs en prototyp fram som dock ansågs osäker. Diskussioner och analyser vidtogs och det beslutades att kontakta extern expertis från Island. En helt ny metod togs därefter fram i laboratorium under projektets sista halvår. Detta gjordes möjligt genom den långa erfarenhet hos betongexperterna som snabbt kunde sätta sig in i problemställningen Det kan nämnas att genom att prototyp nr 1 var robust och tillförlitlig. Detta medförde anlitandet av Isländska experterna större omdisponering av arbetet, dvs medlen planerade för LTU omfördes helt till kostnader för extern konsult.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.