Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förslag till seminarium om interaktionen mellan privat sektor och universitet

Diarienummer
Koordinator KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN KVA - Kungl. Vetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 401 326 kronor
Projektets löptid juni 2009 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01862

Statistik för sidan