Förslag till seminarium om interaktionen mellan privat sektor och universitet

Diarienummer
Koordinator KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN KVA - Kungl. Vetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 401 326 kronor
Projektets löptid juni 2009 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01862

Statistik för sidan