Förslag till seminarium om interaktionen mellan privat sektor och universitet

Diarienummer 2009-01862
Koordinator KUNGL VETENSKAPSAKADEMIEN KVA - Kungl. Vetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 401 326 kronor
Projektets löptid juni 2009 - oktober 2011
Status Avslutat