Forskningssamarbete Sverige-Indien inom eHälsa

Diarienummer 2007-00937
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 596 496 kronor
Projektets löptid april 2007 - juni 2008
Status Avslutat