Forskningssamarbete för att stärka industri för cellulosabaserad etanol och biogasproduktion

Diarienummer 2013-02128
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Västerås
Bidrag från Vinnova 690 877 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Internationell samverkan med aktörer i Kina för Eco-innovationer -2013