Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskningsprojekt AI

Diarienummer
Koordinator ASTERIA AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att samarbete inom båda våra kärnkompetenser, big data och ai.

Resultat och förväntade effekter

Vi förväntar oss kunna genomföra ett gemensamt forksningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Upplägget vet vi inte än, det håller på att utformas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 september 2019

Diarienummer 2019-04396

Statistik för sidan