Forskningsdriven utveckling för ökad innovativitet av hjälpmedelshantering i Dalarna

Diarienummer 2016-04495
Koordinator Landstinget Dalarna - LD Hjälpmedel
Bidrag från Vinnova 1 197 500 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att behovsägarna skall få en managementmodell på systemnivå som möjliggör en högre förmåga att implementera innovativa lösningar i sin verksamhet. Managementmodellen skall innebära förändrad styrning av organisationens struktur, kultur, personalhantering och ekonomi. Målet är ökad kunskap om, och acceptans av organisatoriska förändringar, förslag till förändrad organisationsmodell samt start och test av pilotprojekt med innovativa processer och tjänster.

Förväntade effekter och resultat

Den förväntade effekten är att öka innovationsförmågan inom hjälpmedelsverksamheten i Dalarna (landsting och kommun), till ökad livskvalitet för brukaren, ökad trivsel på arbetsplatsen samt ökad kostnadseffektivitet vad gäller hjälpmedel och habilitering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet baseras på; Fokus på innovationsimplementering, ett holistiskt perspektiv, en designbaserad förändringsprocess samt personcentrerade vårderbjudanden. Fokus ligger även på att utveckla system för det egna organisatoriska lärandet i implementeringsprocesser av innovationer. Arbetet utförs genom: Kartläggning Kompetensstöd för ökad innovationsledningsförmåga Kompetensutveckling hos övrig personal Utveckling av flera olika pilotprojekt Utveckling av modell för ökad innovationsförmåga Vidarekommunikation av vunna kunskaper

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.