Forsknings- och innovationsframsyn

Diarienummer 2007-01924
Koordinator KUNGL.INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2007 - augusti 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.iva.se/fif