forskning.se 2013

Diarienummer 2013-02683
Koordinator Vetenskapsrådet
Bidrag från Vinnova 324 245 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskning.se bidrar till att utveckla Sverige som kunskapsnation. Forskning.se är ett naturligt verktyg i undervisningen och en naturlig ingång för journalister som behöver veta något om forskning. Forskning.se används för att fatta välgrundade beslut, baserade på forskning. Vi samlar, sortera och producerar spännande forskningsnyheter och forskningsöversikter. Besöksstatistiken visar en genomsnittlig ökning av antalet besök med 45 %.

Resultat och förväntade effekter

Under året har några nya teman tagits fram, t ex Världsekonomi, som lanserades på Vetenskapsfestivalen i april 2013, samt en omfattande Infact-produktion om djurförsök i samarbete med Djurförsök.info. Toppnotering alla kategorier var oktober 2013 med 125 000 besök. Under året har en liten men aktiv styrgrupp ansvarat för tjänsterna forskning.se och Expertsvar gemensamt. Detta har resulterat i ett närmare samarbete med ökade synergieffekter.

Upplägg och genomförande

Redaktionen har bestått av fem personer som tillsammans arbetat med produktion, marknadsföring och teknisk utveckling av forskning.se. Styrgruppen har bestått 7 personer från ägarkretsen (ur Högskolesektorn, bl a från Vetenskapsrådet och Vinnova).

Externa länkar

www.forskning.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.