Forskning om Forskning

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Forskningspolitiska institutet
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

One trip to Manchester - completed One trip to Paris - Postponed until December, we substituted for this meeting by having a telephone conference with the OECD IHERD project leader

Resultat och förväntade effekter

Completed application

Upplägg och genomförande

Preparation of project Meeting with OECD/IHERD about collaboration related to the Innovation Policy Platform Career development strategy

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.