Forskning om Forskning

Diarienummer 2011-02183
Koordinator Lunds universitet - Forskningspolitiska institutet
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

One trip to Manchester - completed One trip to Paris - Postponed until December, we substituted for this meeting by having a telephone conference with the OECD IHERD project leader

Resultat och förväntade effekter

Completed application

Upplägg och genomförande

Preparation of project Meeting with OECD/IHERD about collaboration related to the Innovation Policy Platform Career development strategy

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.