Forskarskola i Förbränningsmotorteknik

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00954

Statistik för sidan