Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskarnätverk inom eGovernment

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande syftet med nätverket är att underlätta kunskapsspridning och kontaktskapande mellan forskare, praktiker och beslutsfattare. Genom nätverket kan medlemmarna: hitta nya samarbetsmöjligheter samverka över vetenskapliga ämnesgränser sprida forskningsresultat och ny kunskap gemensamt diskutera och belysa kunskapsområdet främja kunskapsutveckling och skapa samordningsvinster Vår bedömning är att nätverket genom sina aktiviteter och webbplats uppfyller sitt syfte och mål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Sedan starten har nätverket arrangerat ett par nätverksträffar per år. En återkommande aktivitet förläggs i anslutning till nätverksdagen på Offentliga Rummet och ytterligare seminarier anordnas på olika platser i Sverige. Just den geografiska variationen har visat sig vara positiv vid medlemsaktiviteter, då träffar i södra respektive norra delen av landet lockar olika personer att delta.

Upplägg och genomförande

Seminarier vi genomfört under 2011-2012: * E-tjänster i praktiken hur visioner och övergripande idéer omsätts i praktiken, Offentliga Rummet i Uppsala 2012 * Arkitektur- och interoperabilitetsarbete i offentlig sektor, örebro Universitet 2012 * Medborgare i utvecklingen av e-, Offentliga Rummet i Trollhättan 2011

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02161

Statistik för sidan