Forskarnätverk eGovernment

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 563 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - december 2010
Status Avslutat