Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Forskar Grand Prix 2017

Diarienummer
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 144 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med tävlingen är att stimulera forskare att medverka i en dialog med omvärlden, öka allmänhetens intresse för forskning och forskaryrket, uppmärksamma olika aktörer på vikten av att forskare kommunicerar om sin forskning och i förlängningen bidra till att fler kontakter och möten mellan forskare och omvärld kommer till stånd. Tävlingen syftar även till att ge forskningskommunikation högre status och mer uppmärksamhet, liksom att visa på bredden i svensk forskning.

Långsiktiga effekter som förväntas

I deltävlingarna deltog sammanlagt 34 doktorander och forskare, 62% kvinnor och 38% män. I finalen tävlade sju kvinnor och två män. Deltävlingarna besöktes av ca 1 000 personer, finalen av ca 400. Livesändningen hade 1 200 visningar och Forskar Grand Prix omnämndes i media totalt 37 gånger fram till och med 31 dec 2017. Tävlingen fick höga betyg i utvärderingarna, både bland de tävlande forskarna och besökarna.

Upplägg och genomförande

Sju regionala deltävlingar ägde rum som delar av vetenskapsfesten ForskarFredag den 29 september, finansierade av respektive lokal arrangör. Vinnarna från deltävlingarna möttes i en final i Stockholm den 28 november som arrangerades gemensamt av de fyra forskningsråden och VA.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 september 2017

Diarienummer 2017-03355

Statistik för sidan