Forskar Grand Prix 2016

Diarienummer 2016-03686
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 144 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med tävlingen är att stimulera forskare att medverka i en dialog med omvärlden, öka allmänhetens intresse för forskning och forskaryrket, uppmärksamma olika aktörer på vikten av att forskare kommunicerar om sin forskning och i förlängningen bidra till att fler kontakter och möten mellan forskare och omvärld kommer till stånd. Tävlingen syftar även till att ge forskningskommunikation högre status och mer uppmärksamhet, liksom att visa på bredden i svensk forskning.

Resultat och förväntade effekter

I deltävlingarna deltog sammanlagt 41 doktorander och forskare, 51 procent kvinnor och 49 procent män. I finalen tävlade fem kvinnor och två män. Deltävlingarna besöktes av ca 1 200 personer, finalen av ca 350. Forskar Grand Prix omnämndes i media totalt 61 gånger fram till och med 31 dec 2016. Tävlingen fick höga betyg i utvärderingarna, både bland de tävlande forskarna och besökarna.

Upplägg och genomförande

Sju regionala deltävlingar ägde rum som delar av vetenskapsfesten ForskarFredag den 30 september, finansierade av respektive lokal arrangör. Vinnarna från deltävlingarna möttes i en final i Stockholm den 29 november som arrangerades gemensamt av de fyra forskningsråden och VA.

Externa länkar

http://forskargrandprix.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.