Forskar Grand Prix 2015

Diarienummer 2015-04098
Koordinator VETENSKAP & ALLMÄNHET, VA - Vetenskap & Allmänhet VA
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

- Stimulera forskare att medverka i en dialog med omvärlden 38% av de medverkande forskare hade blivit mer positiva att samverka med allmänheten. 62% var oförändrat positiva. - öka allmänhetens intresse för forskning och forskaryrket 33% av besökarna hade fått en mer positiv inställning till forskare. 59% var oförändrat positiva. 39% av besökarna svarade ´Ja´ på frågan: kan du tänka dig att forska?

Resultat och förväntade effekter

Totalt tävlade 44 forskare, 59% kvinnor och 41% män. I finalen fem kvinnor och tre män. ämnesfördelningen var 34% Hum/Sam, 20% Vård/Med-forskning och 45% Tek/Nat. Forskar Grand Prix omnämndes minst 78 gånger i media t.o.m. den 31 december 2015. Finalen finns att se på urplay.se. 96% av finalpubliken som deltog i utvärderingen tyckte att det var lätt att förstå det forskarna presenterade. 33% hade fått en mer positiv inställning till forskare efter tävlingen. Bland de medverkande forskarna svarade 63% att de blivit mer positiva till att samverka med allmänheten efter tävlingen.

Upplägg och genomförande

åtta regionala deltävlingar ägde rum i september, finansierade av respektive lokal arrangör, samordnade av VA. Vinnarna möttes i en final i Stockholm den 26/11 som arrangerades gemensamt av de fyra forskningsråden och VA. Alla forskare fick handledning i presentationsteknik inför deltävlingarna och finalen. De tävlandes medelbetyg till coachingen var 4,40 i deltävlingarna och 3,75 i finalen, på en skala 1-5. Arrangörens bemötande 4,75 respektive 4,88. Kommentarer till förbättringar: mer marknadsföring, lyft fram coachingen för att locka fler forskare till tävlingen.

Externa länkar

Nationell webbplats för Forskar Grand Prix.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.