Förnyelse i innovationsstödssystemet

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 735 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04220

Statistik för sidan