Förnybara drivmedel för global hållbarhet

Diarienummer 2014-01727
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 981 627 kronor
Projektets löptid juni 2014 - juli 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2014 B

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att bidra till gynnsamma förutsättningar för svensk industri och svenska forskningsaktörer att bedriva EU-finansierade forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt inom området förnybara drivmedel. Genom ökad deltagande i EU-baserade teknikplattformar och nätverk och genom direkt bidrag till utformning av strategier och prioriteringar för framtida forskning har detta syfte uppnåtts. Plattform f3 deltar t ex i styrgruppen för EU:s teknik- och innovationsplattform Bioenergy.

Resultat och förväntade effekter

Plattform f3 har, genom sina insatser, bidragit till och förväntas fortsätta bidra till att EU även fortsättningsvis satsar på utveckling av hållbara förnybara drivmedel som kan produceras effektivt och med låga utsläpp av växthusgaser, från hållbara biomassaresurser från skog, avfall och jordbruk. Vi bidrar också till att EU:s forskningsprioriteringar fortsatt baseras på vetenskapligt grundade bedömningar av olika teknikers och resursers potentiella hållbarhet och totala potential för att bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Upplägg och genomförande

Plattform f3 består av f3:s parter inom industri, akademi och institutssektorn, men samverkar även med andra nationella aktörer. Samverkan på europeisk nivå har framförallt inriktats mot EU:s teknik- och innovationsplattformar, särskilt ETIP Bioenergy, men även t ex FTP och BBI. Insatserna har omfattat: utveckling av plattformsstrategi; deltagande i konferenser, seminarier och möten; genomförande av seminarium i Bryssel; bidrag till konsultationer, utkast och underlag för utveckling av EU:s framtida strategier och prioriteringar för FoI inom förnybara drivmedel.

Externa länkar

Hemsida för f3 - Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - inklusive EU-relaterade insatser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.