Formativ utvärdering av arbetet med TPU vid SSAB i Borlänge

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - maj 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00082

Statistik för sidan