Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förlåtande asfalt för cykel- och gångbanor

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I projektet har en stötupptagande asfaltsbeläggning som kan framställas i Sverige med konventionella metoder vid fullgod arbetsmiljö framtagits. Beläggningen som är den första i sitt slag framstår som jämn, cykel- och gångvänlig samt hållbar över flera säsonger.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att använda stötupptagande beläggningar för oskyddade trafikanter kan minska skador vid trafikolyckor, samt har potential att öka antalet resor med dessa transportslag. Att växla över resor från motorfordon till fysisk transport har positiva effekter på folkhälsa, trängsel i transportsystemet samt transportsektorns utsläpp.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft följande upplägg: Utveckling av metoder för utvärdering och jämförelse Materialutveckling Pilotförsök

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03577

Statistik för sidan