Förlåtande asfalt för cykel- och gångbanor

Diarienummer 2015-03577
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Mål för projektet - Minskade skador för cyklister och fotgängare. - ökat antal cyklister och fotgängare genom induktion och ökad trygghet. - ökad folkhälsa. - Minskad förbränning av gummi.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt bidrar till kunskap och kompetens om den traditionella transportmiljöns utformning utifrån cyklisters- och fotgängares förutsättningar. Projektet lyfter frågor som utmanar gängse tänkesätt och ställer frågan ´varför´ där den tidigare nästan aldrig ställts. Projektet utforskar möjligheter till att tillvarata den enorma materialresurs som går till spillo i och med förbränning av 65 000 ton gummidäck årligen samt bidrar till ökad folkhälsa genom en induktion av ökad fysisk rörelse och minskade skador genom förlåtande miljöer.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetspaket 1 - Materialutveckling Arbetspaket 2 - Pilotförsök i stadsmiljö Arbetspaket 3 - Utvärdering Arbetspaket 4 Presentationer och nästa steg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.