Företagsfabriken BIG

Diarienummer 2015-00104
Koordinator FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Företagsfabrikens övergripande mål för verksamheten och därigenom de tre ägarnas vilja är att verka som en nod för tillväxtföretag i regionen. Vårt uppdrag är att förverkliga drivna entreprenörers drömmar och öka regionens intäktsbas. Företagsfabriken följer den plan som är uppsatt och verkar för att de övergripande målen går i uppfyllelse.

Resultat och förväntade effekter

Under 2015 har sex bolag gjort exit från Företagsfabriken samt ett bolag har slussats vidare till Jönköping Science Park (eftersom entreprenörens hemvist är i Jönköping). Fyra bolag har kommit in i förinkubation. De företags som har gjort exit från Företagsfabriken är; APEA Mobile Security Solutions AB, WEGAA AB, CRM Competence Europe AB, Lessebo Handpappersbruk AB, Fiedler Innovation AB samt Rugs of Sweden (Svenska Trasmattor AB).

Upplägg och genomförande

Företagsfabriken har inget specifikt fokusområde, däremot strävar vi efter att skapa en blandning av entreprenörer med olika bakgrund och kompetens.

Externa länkar

Företagsfabrikens officiella hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.