ForestBeyond 2011 - Research pitch

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Research Pitch var att exponera (främst skyddade)forskarideer byggda på skogsbaserad forskning inför industri, entreprenörer och investerare så att de lättare kan nyttiggöras på en marknad.

Resultat och förväntade effekter

Genom att lägga ut 2 min videos på hemsidan och bjuda in olika kompetenser att delta i korta 1 timmes fokuserade workshops med max 8 personer kunde applikationer diskuteras på ett konstrutivt sätt. Pre-stydu applications gjordes där vi senare valed ut de bästa idéerna att gå vidare till innovations team som arbetar under konferensen i januari

Upplägg och genomförande

För att få forskarnas ideer/projekt att bli förståerliga för alla tränades forskarna först under 2 dagar och en 2 min video lades ut på nätet. Företag och entreprenörer fick anmäla sig på nätet och den 23 nov kördes en fokuserad workshop med 8 av de 9 tränade forskarna. Av dessa har nu 3 valts ut till januari eventet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02187

Statistik för sidan