Förebyggande och behandling av cerebral pares genom genetisk och epigenetisk modulering

Diarienummer 2015-04780
Koordinator Göteborgs Universitet
Bidrag från Vinnova 2 918 182 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-09-16

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att främja translationell forskning och upptäckten av nya tekniker för klinisk användning, samt den egna personliga utvecklingen, genom ett samarbete med ett internationellt bioteknikföretag. Målen för detta projekt är att identifiera gener som ligger till grund för individuell känslighet för perinatal hjärnskada och cerebral pares, samt att utveckla kraftfulla metoder för prevention och behandling för att minska förekomsten av svåra neurologiska handikapp.

Förväntade effekter och resultat

Ett nära och långsiktigt samarbete mellan Göteborgs Universitet och det avancerade bioteknikföretaget kommer att främja högkvalitativ forskning och translationen från grundforskning till kliniskt användbara produkter och tekniker. Det kommer också att utöka ansökandes egna forskningsfält och vara meriterade för en framtida karriär.

Planerat upplägg och genomförande

Genom samarbete med ett bioteknikföretag siktar vi på att ta fram en ny kraftfull produkt för screening av spädbarn med hög risk för neonatal hjärnskada och därmed främja utvecklingen av genomiskt styrda farmakologiska interventioner för cerebral pares.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.