Fordonsindustrin i Sverige uppdatering och vidareutveckling av klusterprofiler

Diarienummer 2014-03456
Koordinator RISE VIKTORIA AB - RISE VIKTORIA AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 565 500 kronor
Projektets löptid juni 2014 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har levererat databas och rapport i linje med ansökan.

Resultat och förväntade effekter

En del aktörer har efterfrågat och använt resultat från projektet men det återstår att se om resultaten leder till en fördjupad och mer faktabaserad dialog om fordonsindustrins utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektet har tagit längre tid än planerat, delvis på grund av problem att få fram data från de databaser som VINNOVA har tillgång till. På grund av och tack vare detta har ett år mer än ansökan utlovade kunnat inkluderas i databasen och analysen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.