Fördjupad internationell samverkan mellan svensk verkstadsindustri och akademi - VERA

Diarienummer 2009-04751
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - mars 2012
Status Avslutat