Fördjupad förstudie Återvinningsprocess för plattskärmar

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - september 2009
Status Avslutat