Fördjupad branschkartläggning IKT

Diarienummer 2011-04087
Koordinator Länsstyrelsen i Stockholms län - Tillväxtavdelningen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att kartläggningens kvaliteter ska ge säker grund för strategiska diskussioner och överväganden, såväl nationellt som regionalt. Det målet är uppnått. Inom Stockholmsregionen kommer kartläggningen enligt plan att omgående nyttjas inom initiativet ´Innovationskraft Stockholm´.

Resultat och förväntade effekter

Länsstyrelsen kommer under våren att bl a använda kartläggningen som utgångspunkt vid utformning av kommande strukturfondsprogram för 2014-2020, i internationella exponeringar och samarbeten bl.a. med övriga storstadsregioner.

Upplägg och genomförande

Arbetet har följt plan. Arbetsinsatsen blev dock större än planerat för att säkra avsedd kvalitet i klassificeringar och registrerade data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.