Fördjupad branschanalys Järnvägsbranschen

Diarienummer 2014-01581
Koordinator Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening - Järnvägskluster i Västerås ekonomisk
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - augusti 2015
Status Genomfört

Syfte och mål

Syftet med den fördjupade branschanalysen var att skapa en tydligare helhetsbild av branschen vilken kan bidra till näringslivets och offentliga organs kontinuerliga omvärldsanalys. Resultatet är publicerat i rapporten Företag i Tåg- och järnvägsbranschen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är publicerat i rapporten Företag i Tåg- och järnvägsbranschen.

Upplägg och genomförande

Analysen är genomförd i enlighet med Vinnovas arbetsmodell för branschanalyser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.