Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fördjupad behovsanalys test och innovations center järnväg RTIC

Diarienummer
Koordinator Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening - Järnvägskluster i Västerås ekonomisk
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Denna förstudie har genomförts genom att ett antal företag och organisationer har intervjuats om intresse för att använda sig av och engagera sig i ett framtida Test- och Innovationscenter för järnvägsbranschen. De genomförda intervjuerna med ett 20-tal företag och organisationer visar på att det finns ett stort intresse hos ett antal aktörer för att under 2018 starta upp och bedriva verksamhet i ett RTIC som baserar sig på tillgång till spårsträckan Tillberga-Tortuna, utanför Västerås.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har varit en viktig förutsättning för att kunna få fram det underlag som nu pekar på att det finns goda möjligheter att förverkliga ett första steg i etableringen av ett RTIC.

Upplägg och genomförande

Informationen från genomförda intervjuer har sammanställts och beläggningsgrad för verksamheten har uppskattats, för att bedöma om det föreligger förutsättningar för hållbara affärer för ett test och innovationscenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05089

Statistik för sidan