Förberedelser av genomförande ITS Världskongress 2009

Diarienummer 2008-03997
Koordinator Vägverket - Region Stockholm
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.itsworldcongress.com