Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förberedelseprojekt för testbädd för multifunktionshus i Södra Hemlingby

Diarienummer
Koordinator Future Position X
Bidrag från Vinnova 446 512 kronor
Projektets löptid maj 2020 - februari 2021
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar

Syfte och mål

Gävle bygger en multifunktionsbyggnad. Projektet bygger på en gemensam strategi för samverkan mellan olika verksamheter och organisationskulturer. Det finns en stor potential i att göra multifunktionshuset till testbädd. Förberedelseprojektets mål var att undersöka hur en sådan testbädd bäst kan utformas. I det ingår vilka aktörer som bör ingå, vilka tester som miljön kan öppnas för, undersöka hur uppföljning av erhållna effekter kan göras och vilka indikatorer som kan användas i uppföljningen.

Resultat och förväntade effekter

Gävles effektmål för verksamhetsprojektet är bl.a. delade lokalytor, utvecklat och aktivt samarbete över gränserna som gynnar målgrupperna, ”vi-känsla” mellan verksamheterna, gemensamma mötesplatser, samarbete mellan medarbetare, föreningar, externa utförare, boende och andra inom S Hemlingby samt nya lösningar för framtidens utmaningar. Projektet ska ingå som beslutsunderlag för Gävle kommun med beskrivning av hur en testbädd för utveckling av multifunktionella kommunala byggnader bör utformas.

Upplägg och genomförande

Förberedelseprojektet startade i maj 2020 och avslutades i februari 2021. Projektet har omfattat sex arbetspaket. Arbetspaket 1. Projektledning och resultatspridning Arbetspaket 2. Behovs- och marknadsanalys Arbetspaket 3. Aktörsanalys Arbetspaket 4. Samverkansmöten Arbetspaket 5. Modell för samutnyttjande av lokaler Arbetspaket 6. Utformning av testbädd Arbetet har genomförts i nära samverkan mellan alla projektparter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 september 2021

Diarienummer 2020-00623

Statistik för sidan