Förberedelsefas MONALISA 2.0

Diarienummer
Koordinator Sjöfartsverket - Sjöfartsverket, Norrköping
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har som planerat levererat en EU-ansökan för TEN-T/Motorways of the Sea för MONALISA 2.0. Projektet har 30 stödmottagare (38 partners) från 10 länder och ett stort antal stödjande partners. Industrin deltar tungt i MONALISA 2.0. Totalbudgeten uppgår till 24,3 miljoner euro. 50% EU-bidrag söks.

Resultat och förväntade effekter

MONALISA 2.0 innehåller aktiviteter som förväntas ta resultat av sjösäkerhetsforskningen ett steg längre i innovationskedjan. Projektet innefattar även en testbänk för att testa och demonstrera Sea Traffic Management och innovativa lösningar från andra sektorer på sjöfarten. I MONALISA 2.0 liggger också en definitionsfasstudie för en maritim version av flygets SESAR (Single European Sky ATM Research)

Upplägg och genomförande

Sjöfartsverket har koordinerat och ansvarat för EU-ansökans innehåll och administrativa dokument. Resultatet är en ansökan av hög kvalitet som bedöms godkännas av EU. Den 22 mars skickades ansökna elektroniskt in i TENtec-portalen och den 26 mars skickades ansökan (15 pärmar med en totalvikt om c:a 35 kg) till TEN-T Executive Agency i Bryssel med UPS.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.