Förbätttrad pulverkompaktering genom mulitifunktionell styrning av pulveregenskaper och tillsatser

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att utveckla förutsättningar för multifunktionell styrning av pulveregenskaper för förbättrad pulverkompaktering. Fyra olika faktorer har studerats för detta och resultaten visar att systematisk användning av tre av dessa faktorer kan leda till förbättrad pressbarhet av stålpulver. Primärt handlar detta om styrning av materialval, geometriska pulveregenskaper samt pulvret inre struktur. Detta har åstadkommits med stöd av en ny empirisk modell för metallpulver pressbarhet och nya rön avseende atomiserade metallpulvers inre struktur.

Resultat och förväntade effekter

I arbetet har ingått att etablera ett systematiskt angreppssätt för att utveckla och bedöma metallpulvers pressbarhet. Arbetet har mycket tydligt visat vilka pulveregenskaper och faktorer som har störst betydelse. Verktyg för att utvärdera pressbarhet genom empirisk modell och en ny strategi för karakterisering av metallpulvers inre struktur har etablerats för framtida utveckling. När det gäller alternativ/komplement till dagens smörjmedel behövs dock fortsatt arbete för klarlägga potentialen i sådana lösningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i nära samverkan mellan Chalmers och Höganäs. Chalmers har svarat för materialkarakterisering och teoretisk analys. Höganäs har svarat för experimentella studier när det gäller pressningsförsök, normal pulverkarakterisering och mätning samt demonstrationsförsök. I arbetet har också ingått nyutvecklade pulvermaterial vars pressbarhet har studerats och förklarats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03420

Statistik för sidan