Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättring av vården av Parkinsons patienter genom en doseringsenhet, AI och realtidsövervakning

Diarienummer
Koordinator Sensidose Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att genomföra en steg2 ansökan till Horizon 2020. Projektets mål var att ta fram ett system för kontinuerlig , passiv (icke patientkrävande) objektiv värdering av Parkinsonspatienter symtom och att ge styrmedel till behandlande läkare/patient.

Resultat och förväntade effekter

En ansökan skrevs och lämnades in i tid. Ansökan bedömdes med Total score: 13.28 (Threshold: 13) men tilldelades inga medel. Ett sk. "Seal of Excellence erhölls".

Upplägg och genomförande

I skrivandet av ansökan användes en konsult och samtliga parter involverade i projektet deltog. Vi noterar att det är främst inom affärsstrategiska förklaring och kommersialisering av produkten som ytterligare förstärkning av ansökan skall göras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 februari 2019

Diarienummer 2018-05393

Statistik för sidan