FÖRBÄTTRING AV PRODUKTION- DRYCKER

Diarienummer
Koordinator OPSIS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - september 2013
Status Avslutat