Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrat beslutsstöd för kirurgi av rotatorkuff-muskulatur med hjälp av kvantitativ MRT

Diarienummer
Koordinator Advanced MR Analytics AB
Bidrag från Vinnova 1 710 750 kronor
Projektets löptid juli 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att undersöka om volymetrisk och kvantitativ MR-baserad mätning av muskelvolym och intramuskulärt fett i axelmuskulaturen med hjälp av AMRAs teknik kan ge ett förbättrat beslutsunderlag vid behandling av skador i rotatorkuffen och få svar på frågan om tekniken har potential att utvecklas till en klinisk produkt. Projektet har visat att tekniken har en sådan potential.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett protokoll för datainsamling med magnetkamera har utvecklats och använts i en klinisk studie där patienter undersökts före axeloperation och följts upp efter ett år. Resultatet visar att metoden kan prediktera förbättringen av axelns funktion ett år efter operation utifrån mätningar direkt före operation. Det visar att tekniken har potential att utvecklas till en produkt för beslutsstöd kring axelkirurgi.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av tre arbetspaket: WP1: Utveckling av protokoll för kvantitativ MR-bildtagning av rotatorkuffen. WP2: En klinisk studie där patienter undersöks med detta protokoll före operation och sedan följs upp ett år efter op. WP3: Undersökning av normalvärden för fettinfiltration och muskelvolym av supraspinatus på data från en stor populationsstudie.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02321

Statistik för sidan