Förbättrade reagens och metoder för biokemiska analyser

Diarienummer 2010-01339
Koordinator Episentec AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - november 2010
Status Avslutat