Förbättrad realisering av effektenheten

Diarienummer 2016-04682
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att väsentligt förbättra noggrannheten (spårbarheten) för elektrisk effekt vid nätfrekvens, 50 Hz och även upp till högre frekvenser (5 kHz), till en nivå som är relevant för att kunna kalibrera de bästa effektmätande instrumenten som används inom industrin i dag.Projektet är också viktigt för att kunna möta ökade krav på mätnoggrannhet från RMP Elektricitet Elkraft/Högspänning och deras kunder för förlustmätningar i stora elapparater enligt Ecodesign direktivet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas minska RMPs mätosäkerhet för elektrisk effekt vid nätfrekvens till 10 W/VA och 10 rad eller bättre, vilket är en förbättring med en faktor fyra jämfört med vår nuvarande bästa mätosäkerhet, så att RMP El. DC/LF resurser för mätning av elektrisk effekt kan täcka de behov som svensk elindustri har av kalibrering. På så sätt kan vi fortsätta att bidra till svensk elindustris konkurrenskraft och till att RMP El. fortsätter vara en efterfrågad partner i kommande EMPIR projekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är tvåårigt och genomförs genom att förbättra designen av de spänningsdelar som används för att mäta spänning, bla minska luftfuktighetsberoende, effektberoende och spänningsberoende. Bygga prototyper, verifiera och eventuellt justera design. Därefter bygga set spänningsdelar. Förbättra designen av de shuntar som används för att mäta ström, bla minska luftfuktighetsberoende, effektberoende och fasfel. Bygga prototyper, verifiera och eventuellt justera design. Därefter bygga set strömshuntar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.