Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad process för tillverkning av regenererad cellulosa och cellulosaderivat

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 1 280 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

1.Att anpassa den kunskap som vi har om hur reaktiviteten hos cellulosa i dissolvingmassor skall kunna ökas med hjälp av enzymer i samband med tillverkning av regenererad cellulosa och cellulosaderivat 2.Vidareutveckla kunskapen om mekanismerna bakom de effekter som vi redan uppnått 3.Testa konceptet i pilotskala tillsammans med våra två företagspartner

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas leda till 1) en väsentligt minskad kemikalieförbrukningen, med bibehållen produktkvalitet, vid tillverkning av viskos med hög molekylvikt. De kemikalier som åsyftas är främst natriumhydroxid ( NaOH ) och koldisulfid (CS2 ). Projektets andra förväntade resultat 2) att klarlägga mekanismen bakom de erhållna effekterna, samt att 3) demonstrera hela konceptet i större skala, sannolikt hos Freudenberg HP i Norrköping.

Upplägg och genomförande

Den metodik som vi använder i enzymbehandlingen respektive vid viskos-tillverkningen är i huvudsak traditionell, men tillämpningen på massa på detta vis är ny. Här ligger vi i forskningsfronten och detta vill vi utnyttja även till studier med andra enzymer, samt även mer traditionella pappersmassor. Projektarbetet skall i huvudsak utföras vid Karlstads universitet av en doktorand men en del av doktorandens arbete kommer att förläggas till Freudenberg HP, eftersom deras analysutrustning mm ej kan flyttas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01716

Statistik för sidan