Förbättrad patientövervakning med hjälp av mobila applikationer och strukturerad databehandling.

Diarienummer 2012-01328
Koordinator NovaTelligence Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2012
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013

Externa länkar

www.novatelligence.se