Förbättrad mätteknologi genom mekanisk ytmodifiering

Diarienummer
Koordinator OBSERVE MEDICAL NORDIC AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00129

Statistik för sidan