Förbättrad detektion av bröstcancer genom ny mjukvara och hårdvara för röntgenavbildning

Diarienummer
Koordinator PHILIPS DIGITAL MAMMOGRAPHY SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 7 454 825 kronor
Projektets löptid juli 2008 - februari 2012
Status Avslutat