Förbättra SE processen

Diarienummer 2010-00036
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 41 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2010
Status Avslutat
Ansökningsomgång