Förbättade limträkompositer

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan
Bidrag från Vinnova 1 492 650 kronor
Projektets löptid november 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01645

Statistik för sidan