Förändra radikalt

Diarienummer 2014-02228
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting
Bidrag från Vinnova 4 170 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Förändra Radikalt syftade till att utveckla, pröva och sprida metoder som underlättar utveckling av radikalt nya lösningar avseende välfärdstjänsternas innehåll och utformning. Förändringarna ska bygga på ett användar- och brukarperspektiv. Samtliga kommuner har involverat brukare i analys och utveckling av de nya lösningarna. Fem av projekten kan påvisa konkreta exempel på hur radikala innovationsprocesser generar ökad samhällsnytta och effektivare offentliga tjänster dvs de har varit annorlunda, bättre och i vissa fall även billigare.

Resultat och förväntade effekter

åtta av de nya arbetssätten har implementerats. Dessutom har sju av kommunerna startat nya projekt för att lösa olika utmaningar. En kommun har tagit initiativ till ett regionalt projekt där metoderna kommer att spridas och användas av flera. Resultat och metoder har beskrivits i Eboken ´Radikala förändringar - gör annorlunda, bättre och billigare.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit framgångsrikt både vad gäller metod och innehåll. Graden av brukarinvolvering har varierat, framförallt i idéarbetet. Att projektet var tvåårigt har i hög grad bidragit till att idéer skalats upp och arbetssätten implementerats.

Externa länkar

forandraradikalt.sklblogg.se Projektets blogg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.