Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

För en Samhällelig Industriell Ekologi

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 2 876 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2016
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02075

Statistik för sidan