För en Samhällelig Industriell Ekologi

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för energi och miljö
Bidrag från Vinnova 2 876 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2016
Status Avslutat