Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FOR CyberTech Israel 2019

Diarienummer
Koordinator Foreseeti AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med besöket på konferensen CyberTech Israel i Tel Aviv var att få nya insikter om marknaden i digital säkerhet, inhämta information om konkurrenter och potentiella samarbetspartners för pågående Vinnoviafinansierade projekt samt foreseetis nuvarande kommersiella lösningar och framtida forskning vilket. Med hjälp av information och kontakter som samlats in under konferensen har Foreseeti uppfyllt dessa mål och tagit praktiska beslut gällande Vinnvoafinansierade projekt och nuvarande/kommande komersiella produkter.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen har gett insikter om förväntningar från marknaden på framtidens säkerhetsprodukter och bristerna i dagens lösningar som har haft direkt effekt på pågående Vinnovaprojekt med Klarna och KTH. Vidare har Foreseeti varit i kontakt med konkurrenter under konferensen och justerat positionering i marknaden för nuvarande kommersiella produkter samt bekräftat att prototypen som utvecklas i Vinnovaprojektet är en unik lösning för digital säkerhet i molnmiljöer. Kontakterna har även resulterat i möten med ett israeliskt bolag för ett potentiellt samarbete i Sverige.

Upplägg och genomförande

Foreseeti har genomfört besöket som planerat och har skickat en representant som besökte CyberTech konferensen och dess utställning under 2 dagar. Nedan följer en kort summering: 28 januari: Resa till Israel 29-30 januari: Besök på CyberTech konferensen, utställning och specialevent 30 januari: Resa tillbaka till Stockholm Foreseeti hade inte möjlighet att delta i aktiviteter anordnande av Vinnova i Israel efter konferensen på grund av tidigare åtaganden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2019

Diarienummer 2019-00794

Statistik för sidan