Food Waste Tracker System

Diarienummer 2014-05988
Koordinator GRACE ORGANIC AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2015
Status Avslutat