Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Food Venture Sweden 2019

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och Livsmedel, Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Övergripande syfte med eventet Attrahera investeringar till Sverige och livsmedelsbranschen Bidra till kommersialisering av innovativa livsmedelsidéer Synliggöra Sveriges styrka inom livsmedelsbranschen Synliggöra startups behov och visa på möjligheter med industrisamarbeten och tillväxtkapital Synliggöra livsmedelbranschen gentemot investerare och öka förståelse för branschen Inspirera industrin kring möjligheterna som är förknippade med startups och extern innovation Skapa kontaktytor för framtida samarbeten - för hållbar tillväxt

Resultat och förväntade effekter

Ambitionen för eventet är att skapa en kärnfull mötesplats med fokus på målgrupperna industri, investerare och startups. Deltagande under 2019 års event var 30 pitchande startups och över 40 industri och investerare. Utöver detta jobbar vi med partner inom innovationssystemet. Förväntade effekter är att eventet bidrar med kunskap för fortsatt utveckling och kontaktytor för samarbeten inom området. Enkät ska skickas ut för att synliggöra utfall.

Upplägg och genomförande

Vi ser en tydlig ökning i intresse för matområdet som framtidsbransch för hållbar innovation, både från investerare, industri såväl som startups. Vi ser därför att vi fyller ett tydligt behov med eventet, att sammanföra de olika aktörerna för att synliggöra respektive behov, visioner och skapa kontaktytor för tillväxt. Som ett led i den externa förankringen jobbar vi aktivt med medarrangörer och partners. På så vis säkerställer vi både kvalitet på eventet via att få in mycket erfarenhet såväl som att vi säkerställer aktiv kommunikation av eventet för att få in hög kvalitet på deltagare

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03487

Statistik för sidan