Följeforskning om Vård- och omsorgscollege

Diarienummer 2008-04133
Koordinator Apel Aktiebolag - APeL Forskning och Utveckling
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - oktober 2009
Status Avslutat