Följeforskning om Vård- och omsorgscollege

Diarienummer
Koordinator Apel Aktiebolag - APeL Forskning och Utveckling
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04133

Statistik för sidan