Följeforskning Innovationslust i Sörmland

Diarienummer 2014-03186
Koordinator Eskilstuna Kommun - FOU SÖRMLAND
Bidrag från Vinnova 593 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att verifiera KINVO-modellen. Följeforskaren anser att modellen har blivit verifierad.

Resultat och förväntade effekter

Följeforskaren anser att resultaten är uppnådda och har rekommendationer kopplade till pågående kompetensutvecklingssatsning "Innovationsledning inom offentlig verksamhet" som sker i samarbete mellan FoUiS och MDH (finansiering av Vinnova) samt kommande projekt "Men sen då? Ledning och organisering av innovativt förändringsarbete i offentlig verksamhet" (ansökan till Vinnova Leda och organisera för ökad innovationsförmåga)

Upplägg och genomförande

Analysen visar att modellen bidrar till att skapa ett innovativt klimat på arbetsplatsen. Vidare visar följeforskningen att modellen bidrar till att skapa nya innovationer.

Externa länkar

FoU i Sörmlands hemsida visar information om projektet Innovationslust i Sörmland och film om KINVO-modellen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.